Партньори

Microsoft Partner
Kaspersky Labs Distributor
Adobe Distributor
Corel Distributor
Soft Plus Fonts Partner
Национален алианс за социална отговорност (НАСО) - пълноправен член и член на УС
Федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ) - пълноправен член и член на УС
Варненска туристическа камара (ВТК) - пълноправен член и член на УС
Българска асоциация на сомелиерите и виноценителите (БАСВ) - пълноправен член и член на УС
Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите (ВАРХ) - пълноправен член
Сдружение "Култура и туризъм на българския североизток" (СКТБС) - пълноправен член
Българска асоциация на хотелиерите и ресторрантьорите (БХРА) - асоцииран член